» MENTOR BOEIENDE VRIJWILLIGERSJOB MET EEN "BITE" BEL 06-12527895

Terug naar het vacature overzicht.

Details

Zoek je vrijwilligerswerk met een ‘bite’, dan is mentorschap misschien iets voor jou. De mentor is vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger bij beslissingen die de cliënt zelf niet meer kan nemen op het gebied van welzijn, wonen, verzorging en verpleging. Is dit vrijwilligerswerk iets voor jou? Meer informatie vind je op onze website: www.mentorschapoverijsselgelderland.nl
Contact opnemen kan telefonisch via 06-12527895 info@mentorschapog.nl of m.schoone@mentorschapog.nl

In de praktijk gaat het om belangenbehartiging van kwetsbare cliënten met bijvoorbeeld dementiële klachten, psychiatrische stoornissen of een verstandelijke beperking. Martienschetst dat een mentor als eerste er voor moeten waken dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven houdt, gelet op situaties dat de cliënt wilsbekwaam is. Familieleden kunnen daar weleens anders over denken. De kwaliteit van leven moet zo hoog mogelijk blijven en een open communicatie, ofwel vertrouwensband- tussen cliënt en mentor is essentieel. Verder is en blijft het mensenwerk met soms minder en soms meer werk. De inzet van een mentor is echt een meerwaarde voor die kwetsbare cliënt. Hij of zij heeft nu iemand die voor ze op komt. Dat geeft voldoening aan beide kanten en versterkt zeker de band die je samen opbouwt. Goed mentorschap uit zich in een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht.’’


Sector:
Hulpverlening
Doelgroep:
Divers
Soort werkzaamheden:
Vrijwillige zorg en ondersteuning
Organisatie:
Stichting Mentorschap Nederland
Vacaturenummer:
15677

Extra informatie

Functie-eisen

Als het gaat om competenties en vaardigheden dan staan hieronder een aantal kernbegrippen die je nodig hebt in dit vrijwilligerswerk, al heeft iedereen zijn of haar specialiteit. Qua vooropleiding stellen wij MBO-4 niveau op prijs.

1. contact leggen
2. beoordelen
3. praktisch en doelgericht handelen
4. assertiviteit
5. integriteit
6. betrokkenheid en distantie


Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?

Vanuit de stichting word je ondersteund, professioneel geschoold en kennen we een reiskostenvergoeding toe.


Wat maakt het werk de moeite waard?

Het is een boeiende vrijwilligersbaan waarin soms veel gevraagd wordt van de vrijwilliger, maar waarin hij of zij ook veel kan leren. Omdat onze mensen onder andere meekijken in zorgdossiers en aanschuiven tijdens een multidisciplinair overleg om de belangen van een cliënt zo goed mogelijk behartigen, worden ze benoemd door de rechter.’’


Overige details
  • Contract: Ja
  • Vergoeding: Reiskosten/onkosten
  • Biedt de organisatie scholing aan? Ja
  • Proeftijd: Nee
  • Rolstoeltoegankelijk: Ja
  • Geschikt voor anderstaligen: Ja

  • Opmerkingen

Dagdeel

overdag


Werktijd

4 uur per week


Frequentie

Langdurend


Over deze organisatie

Doelstelling organisatie

Mentorschap Overijssel Gelderland ondersteunt meerderjarigen die de regie over hun leven op het gebied van zorg en welzijn niet (meer) zelfstandig kunnen voeren. Daarbij is het uitgangspunt de autonomie van de cliënt te behouden en indien mogelijk te vergroten.

Belangrijkste activiteiten

MOG is een professionele organisatie en biedt kwalitatief goede ondersteuning aan haar cliënten. MOG geeft daarmee uitvoering aan de wet op het mentorschap. MOG werkt met professioneel opgeleide mentoren die zich op vrijwillige basis verbinden aan een cliënt via de stichting Mentorschap.

Aantal betaalde krachten bij org.

5 tot 10

Aantal vrijwilligers bij organisatie

50 of meer

Verzekering

WA

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op deze vacature moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.

Heeft u nog geen account bij ElkWelzijn? Klik dan hier om u te registreren.