Organisatie

Bij ElkWelzijn werkt een enthousiast team van medewerkers. Daarnaast doen er ieder jaar diverse stagiaires werkervaring op en zijn er zo’n 150 vrijwilligers verbonden aan de diverse activiteiten en projecten van ElkWelzijn. Teamleiders zijn Ali Zanzan en Karim Chatouani. Directeur-bestuurder is Annerieke van der Vegt.

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

De heer G.J. Venekamp, voorzitter (sinds juni 2016)
De heer M. Davelaar, lid (sinds juni 2016)
Mevrouw A.C.Ch. Pin, lid (sinds maart 2013)
De heer F. Siwabessy, lid (sinds maart 2013)
De heer P.J. Westland, lid auditcommissie (sinds maart 2013)
De heer B. Hagenaar, lid auditcommissie (sinds juni 2016)

De salariëring van medewerkers en directeur-bestuurder van ElkWelzijn gebeurt conform de CAO Welzijn.
De functie van de leden van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.
Fiscaal nummer: 8169.01.946

Vrijwilligersvacatures

Uitgebreid zoeken