Organisatie

Bij ElkWelzijn werkt een enthousiast team van medewerkers. Daarnaast doen er ieder jaar diverse stagiaires werkervaring op en zijn er zo’n 150 vrijwilligers verbonden aan de diverse activiteiten en projecten van ElkWelzijn. Teamleiders zijn Ali Zanzan en Karim Chatouani. Directeur-bestuurder is Dorine Ottevanger.

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

De heer G.J. Venekamp, voorzitter (sinds juni 2016)
De heer M. Davelaar, lid (sinds juni 2016)
Mevrouw P. van Ziel, lid (sinds januari 2019)
Mevrouw P.N. van der Veer, lid (sinds januari 2019)
De heer B. Hagenaar, lid auditcommissie (sinds juni 2016)
Mevrouw M. Lalbihari, lid auditcommissie (sinds januari 2019)


De salariëring van medewerkers en directeur-bestuurder van ElkWelzijn gebeurt conform de CAO Sociaal Werk.
De functie van de leden van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.
Fiscaal nummer: 8169.01.946