Vrijwilligersvacatures leden Raad van Toezicht ElkWelzijn

Geplaatst op 13 september 2018 12:04

ElkWelzijn is de welzijnsorganisatie van Culemborg en omgeving. Een organisatie die zich inzet voor een leefbare samenleving voor álle Culemborgers. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de directeur-bestuurder in haar werkzaamheden.
De Raad van Toezicht van ElkWelzijn bestaat uit 6 leden. Begin 2019 loopt de  zittingstermijn van 3 leden van de Raad van Toezicht af. Daarom is de Raad op zoek naar nieuwe leden, die een bijdrage willen leveren aan een leuk en enthousiast team, dat bereid is lerend met elkaar op te trekken en de mogelijkheid biedt om nieuwe ervaring op bestuurlijk gebied op te doen.

3 leden Raad van Toezicht (m/v)

Er worden kandidaten gezocht die ervoor zullen zorgen dat de Raad van Toezicht tenminste over de volgende specifieke deskundigheden beschikt:   

De kandidaten voldoen tenminste aan de volgende aspecten:
- Zij zijn gemotiveerd om mee te werken aan positieve ontwikkelingen voor de samenleving;
- Zij hebben affiniteit met het sociaal domein, in het bijzonder het werkveld welzijn;
- Zij hebben ervaring met en/of visie op bestuurlijke en toezichthoudende ervaring binnen het maatschappelijke middenveld;
- Zij beschikken over een relevant netwerk in de Culemborgse samenleving.

De volgende deskundigheden zijn benodigd voor de Raad van Toezicht, maar kunnen zijn verdeeld over een of meerdere kandidaten:

- Kennis van en ervaring in financiële vraagstukken en verslaglegging;
- Algemene juridische kennis, in het bijzonder bestuursrecht;
- Relevant inzicht en kennis van de achtergronden en werkzaamheden van de welzijnsbranche.

De Raad van Toezicht wenst een afspiegeling te zijn van de samenleving. Dit betekent dat, gezien de huidige samenstelling, bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan de aanstelling van vrouwen en personen met een niet-westerse achtergrond.


Wij verwachten uw reactie voor 15 oktober 2018 via sollicitatie@elkwelzijn.nl

Een uitgebreid profiel vindt u hier