Gezocht: vrijwillige buurtbemiddelaars

Geplaatst op 01 april 2019 13:47

Burenruzies komen overal voor. Ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen of hondengeblaf zijn een veel voorkomende oorzaak. Door niet, of niet meer met elkaar te praten kan dat uit de hand lopen. Buurtbemiddeling vergroot in Nederland al meer dan 20 jaar de leefbaarheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. In bijna 80% van de gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar. Dankzij de hulp van vrijwillige buurtbemiddelaars komen buren weer met elkaar in gesprek.

Vrijwilligers gezocht
Vrijwillige buurtbemiddelaars helpen buren te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin twee bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gehoord. ElkWelzijn zoekt vrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. Vrijwilligers krijgen een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken.

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen en wordt u begeleid door de coördinator van het project. Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid, kunnen zich nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden.

Buurtbemiddelaar iets voor u?
ElkWelzijn zoekt momenteel vrijwilligers in de regio Tiel, Zaltbommel, Maasdriel, Neerijnen en Vijfheerenlanden. Stuurt u Buurtbemiddeling een kort mailtje met uw gegevens, dan neemt de coördinator contact op. buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie: tel. 0345 515 227 of www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling