Nieuwsberichten

Nieuwe directeur-bestuurder ElkWelzijn bekend

Geplaatst op 04 apr ‘19

ElkWelzijn is verheugd om per 1 juni 2019 de nieuwe directeur-bestuurder mevrouw Dorine Ottevanger aan te kunnen stellen.

Het welzijnsdomein is voor mevrouw Ottevanger geen onbekend terrein. Al vanaf 2003 beweegt zij zich in deze sector waarbij de laatste vijf jaar de focus lag op de verantwoordelijkheid voor het realiseren en organiseren van het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnspartij Veens. Dorine Ottevanger volgt Annerieke van der Vegt op. De raad van toezicht en het managementteam voeren tot aan 1 juni samen de bestuurstaken uit.

Dorine Ottevanger: “Mijn hart ligt helemaal bij dit werk. De relevantie ervan en de aansluiting bij de actualiteit geven mij energie. Ik vind het belangrijk om kwaliteit in balans te brengen met zakelijkheid. Organiseren van samenwerking is daarin mijn passie, mijn drijfveer.  Aan de ene kant is het moeilijk om afscheid te nemen van Veens en aan de andere kant kijk ik er enorm naar uit om mijn ervaringen te delen met ElkWelzijn in Culemborg!”

ElkWelzijn is een ondernemende organisatie, die meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij. ElkWelzijn legt verbindingen in de wijken van Culemborg en ondersteunt sociale initiatieven van inwoners van Culemborg. Wijkcoaches van ElkWelzijn zoeken het contact op met alle wijkbewoners, jong en oud. Het streven is dat iedereen in Culemborg kan meedoen. Dat kwetsbare mensen de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren.  En dat er sociale samenhang is in de Culemborgse samenleving.

 

Gezocht: vrijwillige buurtbemiddelaars

Geplaatst op 01 apr ‘19

Burenruzies komen overal voor. Ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen of hondengeblaf zijn een veel voorkomende oorzaak. Door niet, of niet meer met elkaar te praten kan dat uit de hand lopen. Buurtbemiddeling vergroot in Nederland al meer dan 20 jaar de leefbaarheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. In bijna 80% van de gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar. Dankzij de hulp van vrijwillige buurtbemiddelaars komen buren weer met elkaar in gesprek.

Vrijwilligers gezocht
Vrijwillige buurtbemiddelaars helpen buren te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin twee bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gehoord. ElkWelzijn zoekt vrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. Vrijwilligers krijgen een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken.

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen en wordt u begeleid door de coördinator van het project. Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid, kunnen zich nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden.

Buurtbemiddelaar iets voor u?
ElkWelzijn zoekt momenteel vrijwilligers in de regio Tiel, Zaltbommel, Maasdriel, Neerijnen en Vijfheerenlanden. Stuurt u Buurtbemiddeling een kort mailtje met uw gegevens, dan neemt de coördinator contact op. buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie: tel. 0345 515 227 of www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling

 

ElkWelzijn ontvangt Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Geplaatst op 25 mar ‘19

Als 19e van 500 organisaties in Nederland heeft ElkWelzijn het Kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, reikte het certificaat op 21 maart 2019 uit. "Het is mij een plezier het label uit te reiken aan een lidorganisatie met professionals en vrijwilligers die er keihard voor hebben gewerkt en zo geworteld in Culemborg is."

ElkWelzijn hoort bij de koplopers in de sector die als een van de eersten het label hebben aangevraagd. “Met het Kwaliteitslabel tonen we aan dat de kwaliteit van het werk van ElkWelzijn op orde is. Daar zijn we enorm trots op!”, aldus directeur-bestuurder Annerieke van der Vegt.

Het vakmanschap van de medewerkers is getoetst, het effect van de dienstverlening en de kwaliteit van de organisatie en het bestuur. Uit het rapport van Sociaal Werk Nederland kwamen diverse sterke punten naar voren, waaronder:

1. ElkWelzijn heeft betrokken vakvolwassen medewerkers en management.

2. Er zijn veel voorbeelden van initiatief en ondernemerschap, wat leidt tot diverse betekenisvolle projecten voor inwoners van de stad.

3. ElkWelzijn is actief en initiërend in het netwerken en in de samenwerking met partners.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, want werken aan kwaliteit is nooit klaar. Hiervoor heeft ElkWelzijn verbeterplannen opgesteld. Certificeerder CIIO geeft in het rapport aan er vertrouwen in te hebben dat deze verbeteringen de komende tijd worden opgepakt en gerealiseerd.

ElkWelzijn is nu ook opgenomen in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk.

Buurtbemiddeling zoekt vrijwilligers in Maasdriel en Zaltbommel

Geplaatst op 11 mar ‘19

ElkWelzijn Buurtbemiddeling is op zoek naar vrijwilligers woonachtig in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel die ons bemiddelaarsteam willen versterken in regio Rivierenland.

De essentie van buurtbemiddeling is dat vrijwillige bemiddelaars zich inzetten als onpartijdige begeleiders bij het zoeken naar oplossingen in burengeschillen. Bemiddelaars gaan altijd met zijn tweeën op stap voor een eerste gesprek met beide buren. Vervolgens begeleiden zij een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. Bemiddelaars zorgen ervoor dat mensen gehoord worden en de ruimte krijgen om hun wensen aan elkaar kenbaar te maken. 

Iets voor u?
ElkWelzijn zoekt mensen die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. U krijgt een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken.

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost u gemiddeld enkele, door u zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen en wordt u begeleid door de coördinator van het project.

Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan leefbaarheid in hun omgeving, kunnen zich nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden.

Interesse?
Stuurt u Buurtbemiddeling een kort mailtje, dan nemen wij contact met u op. buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of bel 0345 225 000. Meer informatie: www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling

Klik hier om het nieuwsarchief te bekijken.