Maatschappelijk Diner

Doe mee aan het Maatschappelijk Diner

Op donderdag 14 februari 2019 bundelen ElkWelzijn en Rotary Culemborg hun krachten en organiseren samen het Maatschappelijk Diner 2019. Het diner, dat van 17.00 tot 19.30 in Buurtcentrum Bolderburen zal paatsvinden, wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Culemborg. Culemborgse ondernemers en maatschappelijke  organisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Ontmoeten en matchen
Het Maatschappelijk Diner biedt Culemborgse ondernemers en maatschappelijke  organisaties de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te zoeken naar manieren om samen te werken. Het gaat hierbij niet om geld maar om het uitwisselen van kennis, het bieden van een helpende hand of het beschikbaar stellen van materialen en faciliteiten. Tegenover de inzet van bedrijven, kunnen de maatschappelijke organisaties een interessante tegenprestatie stellen, zoals een teamuitje voor personeel, een pakkend persbericht of een inspirerende ervaring met een bijzondere doelgroep.  Zo ontstaan matches met waarde voor beide partijen.


Matches
Het vorige Maatschappelijk Diner in 2016 was een groot succes. Het leverde maar liefst 63 matches op tussen achttien bedrijven en achttien maatschappelijke organisaties. Samen kwamen zij tot  creatieve ideeën en concrete plannen, waaronder het organiseren van een dag voor werkzoekenden en Culemborgse bedrijven door Jobhulp en de Gelderlandfabriek en een workshop communicatie door LEKMagazine aan de vrijwilligers van Stichting Samen Verder, die hun busje ter beschikking stelden om  de magazines van LEKMagazine te bezorgen.


Deelnemen

Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij Sandra Rigter van ElkWelzijn via srigter@elkwelzijn.nl of 0345-515227. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht.

 

Maatschappelijk Diner  levert 63 matches op

 

Het Maatschappelijk Diner op 27 oktober 2016 heeft maar liefst 63 matches opgeleverd, een groot succes! Op initiatief van ElkWelzijn kwamen in totaal 18 bedrijven en 18 maatschappelijke organisaties bij elkaar in restaurant Smollen bij Bolderburen. Zij gingen met elkaar in gesprek en onderzochten mogelijkheden om iets voor elkaar te betekenen. Dat zorgde voor prachtige, creatieve ideeën en concrete plannen, die ter plekke vastgelegd werden. Deze ‘matches’ gaan de komende tijd mooie dingen opleveren in Culemborg!

Een greep uit de gemaakte matches:

  • Vluchtelingenwerk en scholengemeenschap Lek en Linge spraken af dat vluchteling-leerlingen buddy’s krijgen; zo leren beide van elkaar.
  • Bureau Bassa zegde toe de vormgeving van een expositie van Syndion te verzorgen, in ruil voor vermeldingen van Syndion in allerlei publiciteitsuitingen.
  • Hordijk en Hordijk maakt de accountantsverklaring van Present, die als tegenprestatie een maatschappelijk teamuitje voor medewerkers Hordijk en Hordijk verzorgt.
  • LEKMagazine geeft een workshop communicatie aan vrijwilligers van Stichting Samen Verder, die een busje beschikbaar stelt om magazines te bezorgen.

Een compleet overzicht van alle matches is verschenen in de Culemborgse Courant van december 2016.

Het is prachtig om te zien dat er zoveel maatschappelijke betrokkenheid is bij ondernemers in Culemborg. En dat er zoveel ondernemende maatschappelijke organisaties zijn, die de kansen pakken die worden geboden.

Het Maatschappelijk Diner werd georganiseerd door ElkWelzijn en is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Culemborg en het Ondernemersfonds. Hierdoor waren er geen kosten verbonden aan het diner voor de deelnemers. De begeleiding van de avond was in handen van Annemieke Hijink, fotografie door Karin van de Kar.