Informatie & advies

Inspiratie-avond Vrijwilligers met bijsluiter

Culemborg wil een inclusieve samenleving zijn: iedereen telt mee, iedereen mag meedoen, ook in vrijwilligerswerk.

Hoe kan je hier als organisatie op een goede manier aan bijdragen?

Voor het begeleiden van sommige vrijwilligers vergt dat namelijk iets extra. Bijvoorbeeld omdat ze een psychische kwetsbaarheid hebben of een verslavingsachtergrond.

Maar een kwetsbaarheid hoeft succes zeker niet in de weg te staan!  

(En wees eerlijk: hebben we niet allemaal onze zwakke plekken en punten om rekening mee te houden?)         

Hoe maken we er een win-win-win situatie van voor de vrijwilliger, uw organisatie en de stad:

Vrijwilligers krijgen een kans om te groeien, organisaties krijgen nieuwe vrijwilligers en Culemborg vormt een participatiemaatschappij.

Graag nodigen we u als vrijwilligerscoördinator en als bestuur uit voor deze inspiratieavond.

U krijgt ingrediënten en ideeën aangereikt. En u krijgt concrete tools mee naar huis.   

 

Wanneer: maandag 20 november van 19.30 – 21.30 uur

Waar: Theater aan de Slag, Herenstaat 18-20, Culemborg

 

Programma

19.00 uur Inloop met koffie en thee

19.30 uur Een theatrale presentatie van eigen ervaring als vrijwilliger en

               vrijwilligerscoördinator met kwetsbaarheid door Thea Bergstra

20.00 uur Leren uit de praktijk van elkaar en ideeën genereren

21.30 uur Drankje

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Sandra Rigter; tel. 0345 515227 of via srigter@elkwelzijn.nl

 

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door inhoudelijke bijdragen van het GGD Gelderland-Zuid, RIBW, Thea Bergstra// ggz-ervaringswerk, Welzijn Rivierstroom en een financiële bijdrage van GGD Gelderland-Zuid.

 

Ondersteuningssubsidie

De gemeente Culemborg heeft permanent subsidie beschikbaar voor de scholing van vrijwilligers. Willen uw vrijwilligers een cursus of opleiding volgen om hun deskundigheid te bevorderen? Ga dan na of uw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie.

De meerwaarde van de opleiding moet duidelijk aantoonbaar zijn, evenals het verspreiden van de kennis binnen uw organisatie.

Organisaties kunnen twee keer per jaar een aanvraag doen. Per aanvraag wordt maximaal € 250 toegekend. De voorwaarden zijn terug te vinden in dit document. U kunt uw aanvraag indienen bij het VIP door middel van het aanvraagformulier.

 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het VIP, Sandra Rigter. Zij is bereikbaar via mail: srigter@elkwelzijn.nl of per telefoon: 0345 515227.

 

Vrijwilligersbeleid
Werken met vrijwilligers vraagt om een goed beleid. Beleid waarin: 

  • de visie op vrijwilligerswerk zichtbaar wordt;
  • taken en verantwoordelijkheden helder worden benoemd;
  • werving van vrijwilligers aan bod komt;
  • scholing en begeleiding van vrijwilligers aandacht krijgt;
  • de rechtspositie van vrijwilligers in kaart wordt gebracht.

Downloads:

Vrijwilligerscontract

Vrijwilligers en organisaties hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Deze verwachtingen kunt u vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst.

Downloads:

Vrijwilligersverzekering

Ook het werk van een vrijwilliger moet goed verzekerd zijn. Culemborg kent een collectieve vrijwilligersverzekering

Wet- en regelgeving

Als organisatie kunt u te maken krijgen met wetten en regels. Meer informatie hierover vindt u op vrijwilligerswerk.nl en movisie.nl.  

In veilige handen

Bij het werken met kinderen of ouderen is het belangrijk dat de doelgroep in veilige handen is.

Downloads:

Arbeidsomstandigheden vrijwilligers

Vrijwilligers hebben - net als werknemers in loondienst - recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoewel de Arbowet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, gelden nog steeds voorschriften als het werk ernstige risico's met zich meebrengt.

Downloads:

Fondsen

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor een activiteit of een project? M.a.w. u bent op zoek naar een fonds, kijk dan op www.fondsen.org voor een totaaloverzicht van actualiteiten en achtergrondinformatie over de aangesloten doelen.  

Vrijwilligersvacatures

Uitgebreid zoeken