Informatie & Advies

Afspraken maken
Goede afspraken zijn overal nodig, ook bij vrijwilligerswerk. Vrijwilligers moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat ze gemotiveerd hun werk kunnen doen.

Waarover maakt u afspraken met de organisatie?

• werktijd, begeleiding en scholing;
• de inhoud van het werk;
• het aantal uren dat u werkt;
• welke verantwoordelijkheden u hebt;
• of u verzekerd bent tijdens het werk;
• welke onkosten er worden vergoed.

U kunt mondeling afspraken maken, maar het is verstandig om ze ook op papier te zetten. In de brochure ‘Afspraken van en met vrijwilligers' vindt u meer informatie.

Rechten en plichten
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Deze moeten tijdens de kennismaking al aan de orde komen, zodat u vooraf weet waaraan u begint. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als u belooft dat u zich een aantal uren per week  zult inzetten, gaat u een morele verplichting aan. Wat uw rechten en plichten precies zijn, kan een organisatie vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst. Modellen van vrijwilligersovereenkomsten zijn ook te downloaden via www.vrijwilligerswerk.nl

Onkosten
Vrijwilligerswerk kost geld. Vrijwilligers reizen, bellen, schrijven, vergaderen. De meeste vrijwilligersorganisaties vergoeden deze kosten.

Vrijwilligersorganisaties kunnen zelf kiezen hoe ze de vergoedingen betalen. Ze kunnen een vergoeding geven voor de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, of ze kiezen voor een vast bedrag. Bij de keuze voor een vast bedrag hoeven de kosten niet aangetoond te worden. 
Voor meer informatie over onkostenvergoedingen zie  vrijwilligerswerk.nl
Let op! De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding.

Specifieke regels voor bijstandsgerechtigden
Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal € 95,- per maand ontvangen tot € 764,- per jaar, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Bevordert het vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan? Dan kunnen gemeenten besluiten tot een onkostenvergoeding. In dat geval mag de bijstandgerechtigde € 150,- per maand ontvangen, tot maximaal € 1500,- per jaar.

Wie een bijstandsuitkering heeft en aan de slag wil als vrijwilliger, moet dit altijd melden bij de sociale dienst. Echt vrijwilligerswerk is werk dat:
• geen betaald werk mag verdringen;
• niet verricht wordt in een bedrijf;
• geen werk is dat normaal gesproken betaald wordt.

Vrijwilligersverzekering
Ook het werk van een vrijwilliger moet goed verzekerd zijn. Culemborg kent een collectieve vrijwilligersverzekering.

Wet- en regelgeving
Als vrijwilliger kunt u te maken krijgen met wetten en regels. Meer informatie hierover vindt u op vrijwilligerswerk.nl en movisie.nl

UWV en vrijwilligerswerk
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in combinatie met een werkeloosheidsuitkering, kijkt u op UWV, Rijksoverheid en vrijwilligerswerk.nl.     

Vrijwilligersvacatures

Uitgebreid zoeken