Informatie & Advies

 

Scholingsoverzicht voorjaar 2019

voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren in Culemborg.
Deze bijeenkomsten worden aangeboden door de vrijwilligersorganisaties uit het Netwerk vrijwilligers Zorg en Welzijn Culemborg. Dit netwerk wordt gecoördineerd door ElkWelzijn. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding

Voor  aanmelding en meer informatie: Sandra Rigter, coördinator Vrijwilligers Informatie Punt ElkWelzijn: tel. 0345 515227. Mail: srigter@elkwelzijn.nl, telefoon 0345 515227. Bij aanmelding graag aangeven waar u vrijwilligerswerk doet.

 

Datum

 

Scholing

Dinsdag

26 maart

15.00 – 17.00 uur

Rouw & Verlies

Soms maken we het heel bewust mee, een situatie van verlies, het verandert iets aan ons leven. Soms verliezen we ook iets van ons leven zonder dat we er echt erg in hebben en krijgen we een gevoel van gemis, van heimwee. Ook dat doet iets met ons.
Verlies en rouw hoort bij het leven zeggen we, maar hoe gaan we er mee om, kunnen we er ook iets mee? Kunnen we de ander die het overkomt, die het met zich meedraagt helpen en hoe dan?
Daar met elkaar over in gesprek gaan en nadenken vanuit praktische verhalen is wat we op deze middag gaan doen.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door: Jan-Willem Scheurwater
Geestelijk Verzorger Zorgcentrum de Betuwe
 

Plaats: Odensehuis, Achter ’t Zand 58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum

 

Donderdag  9 mei

10.00 – 12.30 uur

 

 

 

 

 

Scholing

 

Informatiebijeenkomst Herkennen van Niet Aangeboren Hersenletsel

 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH ) is schade aan de hersenen is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van bv een beroerte ,een hartstilstand of een ongeluk. Er kan sprake zijn van een fysieke beperking maar ook van onzichtbare gevolgen (vermoeidheid, concentratie en geheugenproblemen  of gedragsveranderingen.) Omdat de gevolgen aan de buitenkant niet altijd zichtbaar zijn is het vaak moeilijker deze te ( h) erkennen en me om te gaan.

Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u informatie hoe mensen met NAH te herkennen en praktische tips hoe hiermee om te gaan in het dagelijks leven als mantelzorger en bij activiteiten als vrijwilliger.

 

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door: Marie-Jose van Leeuwen, een ervaren Praktijkopleider van Syndion.

 

Plaats: ElkWelzijn, Meerlaan 22.

 

 

Donderdag

6 juni

19.30 – 21.00 uur

 

Workshop Motiverende gespreksvoering

 

Kom je in je vrijwilligerswerk mensen tegen die je moet motiveren? Vind je het lastig om om te gaan met mensen die wel willen werken aan gedragsverandering maar bij wie het niet lukt? Kom dan naar de workshop Motiverende Gespreksvoering!  Deze manier kan mensen helpen om hun problemen te onderkennen en aan te zetten tot verandering. In deze workshop gaan we actief aan de slag met allerlei motiverende oefeningen.

 

De workshop wordt gegeven door: Jolanda Althuis, coördinator en trainer bij JobHulp Culemborg.


 Plaats: ElkWelzijn, Meerlaan 22.

 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Met deze zeven stappen maak je jouw organisatie AVG-bestendig!

 

Afspraken maken

Goede afspraken zijn overal nodig, ook bij vrijwilligerswerk. Vrijwilligers moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat ze gemotiveerd hun werk kunnen doen.

Waarover maakt u afspraken met de organisatie?

• werktijd, begeleiding en scholing;
• de inhoud van het werk;
• het aantal uren dat u werkt;
• welke verantwoordelijkheden u hebt;
• of u verzekerd bent tijdens het werk;
• welke onkosten er worden vergoed.

U kunt mondeling afspraken maken, maar het is verstandig om ze ook op papier te zetten. In de brochure ‘Afspraken van en met vrijwilligers' vindt u meer informatie.

Rechten en plichten
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Deze moeten tijdens de kennismaking al aan de orde komen, zodat u vooraf weet waaraan u begint. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als u belooft dat u zich een aantal uren per week  zult inzetten, gaat u een morele verplichting aan. Wat uw rechten en plichten precies zijn, kan een organisatie vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst. Modellen van vrijwilligersovereenkomsten zijn ook te downloaden via www.vrijwilligerswerk.nl

Onkosten
Vrijwilligerswerk kost geld. Vrijwilligers reizen, bellen, schrijven, vergaderen. De meeste vrijwilligersorganisaties vergoeden deze kosten.

Vrijwilligersorganisaties kunnen zelf kiezen hoe ze de vergoedingen betalen. Ze kunnen een vergoeding geven voor de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, of ze kiezen voor een vast bedrag. Bij de keuze voor een vast bedrag hoeven de kosten niet aangetoond te worden. 
Voor meer informatie over onkostenvergoedingen zie  vrijwilligerswerk.nl
Let op! De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding.

Specifieke regels voor bijstandsgerechtigden
Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal € 95,- per maand ontvangen tot € 764,- per jaar, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Bevordert het vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan? Dan kunnen gemeenten besluiten tot een onkostenvergoeding. In dat geval mag de bijstandgerechtigde € 150,- per maand ontvangen, tot maximaal € 1500,- per jaar.

Wie een bijstandsuitkering heeft en aan de slag wil als vrijwilliger, moet dit altijd melden bij de sociale dienst. Echt vrijwilligerswerk is werk dat:
• geen betaald werk mag verdringen;
• niet verricht wordt in een bedrijf;
• geen werk is dat normaal gesproken betaald wordt.

Vrijwilligersverzekering
Ook het werk van een vrijwilliger moet goed verzekerd zijn. Culemborg kent een collectieve vrijwilligersverzekering.

Wet- en regelgeving
Als vrijwilliger kunt u te maken krijgen met wetten en regels. Meer informatie hierover vindt u op vrijwilligerswerk.nl en movisie.nl

UWV en vrijwilligerswerk
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in combinatie met een werkeloosheidsuitkering, kijkt u op UWV, Rijksoverheid en vrijwilligerswerk.nl.