Culemborgse Maatjes

In Culemborg zien we steeds vaker een vraag naar een vrijwilliger voor mensen met een beperking of psychische klachten. Veelal gaat het om volwassenen die behoefte hebben aan vriendschappelijk contact in de vrije tijd, een maatje. In samenwerking met zorginstellingen in Culemborg (en omgeving) heeft ElkWelzijn een maatjesproject, Culemborgse Maatjes, opgezet voor deze doelgroep

In Culemborg komen vragen voor vrijwillige hulp veelal terecht bij ElkWelzijn of rechtstreeks bij een informele zorgorganisatie, zoals bijvoorbeeld de Zonnebloem of het Rode Kruis. De verwachting is dat, vanwege de transities in het sociale domein, bezuinigingen op de zorg, veranderde opvattingen over zelfredzaamheid van mensen, het meer inzetten en mobiliseren van hun sociale netwerk enz., de vraag om een maatje zal gaan toenemen. ElkWelzijn heeft samen met MEE Gelderse Poort, Syndion, Prezzent en RIBW Nijmegen & Rivierenland de aanzet gegeven tot Culemborgse Maatjes. Volwassenen (18+) met een beperking of psychische klachten, die de behoefte hebben aan vriendschappelijk contact kunnen op deze manier gekoppeld worden aan een maatje met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en de kwaliteit van hun leven vergroot wordt. Door mensen uit hun isolement te halen en hun deelname in de samenleving te bevorderen draagt Culemborgse Maatjes bij aan de zelfredzame samenleving.

Hierbij kan het gaan om gezamenlijke activiteiten buitenshuis te ondernemen (hobby’s uitvoeren, winkelen, sporten, musea bezoek, wandelen enz.), maar ook een bezoek bij de hulpvrager thuis is mogelijk.

ElkWelzijn is op zoek naar vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die zich hiervoor graag willen inzetten. Voordat de maatjes aan de slag gaan krijgen ze eerst een training, die gezamenlijk met RIBW, Prezzent, MEE Gelderse Poort en Syndion wordt georganiseerd. Het maatjescontact zal gedurende een jaar plaatsvinden. De vrijwilliger wordt tijdens zijn werkzaamheden begeleid door de professionele projectleiding van ElkWelzijn en de samenwerkende zorginstellingen. Er zal een verklaring omtrent gedrag worden aangevraagd voor iedere geselecteerde vrijwilliger.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Reiza Peterse via 06-83 52 99 87 of rpeterse@elkwelzijn.nl