Werken bij ElkWelzijn

ElkWelzijn is dè welzijnsorganisatie van Culemborg die zich inzet voor een leefbare samenleving voor álle Culemborgers.

ElkWelzijn wil in Culemborg bereiken dat:

- er begrip en respect is voor elkaar
- mensen zich met elkaar verbonden voelen
- iedereen mee kan doen naar vermogen
- mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hen voor ogen staat

ElkWelzijn kent naast de Wijkcoaches die zich richten op Culemborg Oost of West ook een Steunpunt Mantelzorg, een Vrijwilligers Informatiepunt en Buurtbemiddeling.

ElkWelzijn heeft op dit moment geen vacature.

 

Klik hier als je graag stage wilt lopen bij ElkWelzijn. 

Klik hier als je graag vrijwilligerswerk wilt doen bij ElkWelzijn