Waarderingsaanbod vrijwilligers

Waarderingsaanbod vrijwilligers

Om de inzet van de Culemborgse vrijwilligers voor de Culemborgse samenleving extra te waarderen organiseert het VIP in samenwerking met verschillende partners activiteiten.

Er zijn jaarlijks diverse waarderingsuitjes. Elke keer voor een beperkt aantal deelnemers. Ieder uitje is weer anders en trekt daarom altijd  andere vrijwilligers aan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Coördinator VIP: Sandra Rigter mail: srigter@elkwelzijn.nl of telefoon: 0345 515227.

Deze keer is het mogelijk om een rondleiding te krijgen over het natuurgebied De Zump.

Deze vindt plaats op woensdagavond 10 juli.

De Zump is een zompig terrein waar de gemeente Culemborg begin jaren '90 een parkje heeft aangelegd. 
In het park zijn diverse elementen van het Rivierengebied te zien, zoals weilanden, grienden, populierenbos, knotwilgen en essenhakhout. 
De sloten zijn aantrekkelijk voor amfibieën, onder meer de poelkikker en de heikikker komen er voor. Ook voor libellen zijn de sloten interessant.
In de struwelen komen veel zangvogels tot broeden zoals zwartkop, grote bonte specht.

De rondleiding wordt verzorgd door de Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o.

Datum:           woensdag 10 juli

Tijd:                19.00 uur – 21.00 uur

Programma:   19.00 uur start wandeling, 20.30 uur drankje

Plaats:            We verzamelen bij Voetbalverening de Vriendenschaar, Pinksterbloem 91.

Meer informatie en aanmelden: srigter@elkwelzijn.nl of 0345 515227.

Bij aanmelding graag vermelden waar u vrijwilligerswerk doet.