Uw wijk

De wijkcoaches van ElkWelzijn zijn veel aanwezig in de wijken van Culemborg, en zoeken het contact met wijkbewoners. We streven naar buurten en wijken waar mensen elkaar kennen en prettig samenleven. Daarom ondersteunen we sociale initiatieven van wijkbewoners. We kennen de jongeren in de wijken en bieden hen een jongerenruimte om bij elkaar te komen. In het activiteitenoverzicht vindt u mogelijkheden om in uw eigen buurt anderen te ontmoeten. Wilt u iets doen voor een ander in uw buurt of zoekt u juist naar hulp van een vrijwilliger? Dan kunt u terecht bij het Vrijwilligerspunt in uw wijk.

Culemborg is opgedeeld in twee wijken, Culemborg Oost en Culemborg West. De spoorlijn is de scheidslijn. Op onderstaande kaart zijn de wijken aangegeven.