Preventieve huisbezoeken

Preventieve huisbezoeken

Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dat lukt echter alleen als een oudere nog redelijk gezond is. Het voorkomen van gezondheidsklachten is daarom een speerpunt in het welzijnswerk van de komende jaren.

 

Vrijwilligers bezoeken ouderen 

Met ingang van januari 2014 is in Culemborg Oost en Culemborg West de wijkcoach geïntroduceerd. Deze wijkcoach is een professional die burgers ondersteunt om krachtiger en zelfredzamer te worden. De coach is veel aanwezig in de wijk, maar hij kan onmogelijk met alle wijkbewoners persoonlijk kennismaken. Omdat een persoonlijke benadering de beste manier is om een goed beeld te krijgen van (kwetsbare) ouderen in een wijk, krijgt de wijkcoach hulp van vrijwilligers.

 

Overleg tussen vrijwilligers en wijkcoach 

Voordat de vrijwilligers van start gaan, krijgen ze uitgebreide informatie over de sociale kaart van Culemborg. Tijdens het project is er regelmatig overleg tussen de wijkcoach en de vrijwilligers. 

 

Wat is de bedoeling van de huisbezoeken?

Via de huisbezoeken streeft ElkWelzijn ernaar om:

  • Snel en adequaat door te verwijzen als mensen hulp nodig hebben, zodat verergering van de klachten voorkomen kan worden.
  • Een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk te ontwikkelen in de buurt van de oudere zelf. In deze nieuwe vorm bezoeken buurtbewoners elkaar en informeren zij elkaar.
  • De inzet van professionele hulpverleners waar mogelijk uit te stellen, o.a. door nadrukkelijker het eigen netwerk van de oudere in te schakelen en door vrijwilligers in te zetten.
  • Marokkaanse en Molukse ouderen te bereiken. Deze doelgroep zal zoveel mogelijk benaderd worden via het netwerk van de Wijkcoach. Uit een vergelijkbaar project in 2011-2012 bleek namelijk dat allochtone ouderen niet of nauwelijks reageren op een uitnodiging voor een gesprek per brief.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met Lucia van Dam,  wijkcoach bij ElkWelzijn, op telefoonnummer 0345-515227 of per email via info@elkwelzijn.nl.