Ouderenondersteuning

Hoe weet ik of mijn man aan Alzheimer lijdt?
Wie helpt mij met het huishouden als ik na mijn operatie weer thuiskom?
Heb ik nog wel recht op huursubsidie nu ik alleen ben achtergebleven?
 
Voor wie is ouderenondersteuning?
Ouderenondersteuning is voor ouderen die nog zelfstandig wonen (alleen of met hun partner), maar ook voor de naaste omgeving van ouderen. De ouderenondersteuner kan desgewenst ook optreden als vertrouwenspersoon.

Wanneer schakelt u ouderenondersteuning in?
U kunt bij de ouderenondersteuner terecht met vragen en/of problemen die samenhangen met het ouder worden. Denkt u daarbij aan:

 • uw woonsituatie
 • mobiliteit/vervoer
 • eenzaamheid
 • financiële ondersteuning
 • eten koken
 • vergeetachtigheid
 • het huishouden
 • de zorg voor uw partner

Waarmee helpt ouderenondersteuning?
Ouderenondersteuning kan veel voor u betekenen. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • advies geven over voorzieningen, zoals de regiotaxi of de dagopvang
 • u wijzen op activiteiten in de buurt
 • meedenken over keuzes die u moet maken
 • contact leggen met instanties die u nodig heeft
 • uw belangen behartigen bij deze instanties

Contact opnemen?
Voor meer informatie neemt u contact op met:

Rukize Kesmer
T 0345-51 52 27 
E RKesmer@elkwelzijn.nl

 

 

Karin Burgers
T 0345-51 52 27
E KBurgers@elkwelzijn.nl