Onze medewerkers

     
Alice Versluis
Wijkcoach West
06 14245505
Lucia van Dam
Wijkcoach West
06 83525109
Ahmed Ben Saddik
Wijkcoach Jeugd West
06 23543320
     
     
     
     
Sandra Rigter
VIP
06-83525108

Karin Burgers
Wijkcoach West
06 – 20718053

Caroline van der Meulen
Mantelzorgconsulent
0345 515227
     
     

Carla Roorda
Buurtbemiddeling
0345 515227
Ingrid van Oostwaard
Buurtbemiddeling
0345 515227
Linda Franken
Buurtbemiddeling
0345 515227
     
Hillian Krol
Ondersteuning
Buurtbemiddeling
0345-515227
Trudy van Ooijen
Financiële
administratie
0345 515227
Peter van Sterkenburg
Facilitair
0345 515227