Mantelzorgcompliment

Als waardering voor de inzet van mantelzorgers reikt de gemeente Culemborg in 2020 het mantelzorgcompliment uit, een bedrag van €125,- dat vrij te besteden is door de mantelzorger. Het compliment is bedoeld voor mensen, mantelzorgers, die langdurig en (soms zeer) intensief zorgen voor iemand uit hun sociale omgeving. Mantelzorg is geen vrije keuze , maar iets wat de mantelzorger  ‘overkomt’. Voor het verkrijgen van het mantelzorgcompliment gaat het om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die van de mantelzorger vaak structurele aanpassingen vraagt in zijn of haar eigen leven.


Voorwaarden
Een zorgvragende kan een mantelzorgcompliment aanvragen als hij meer dan acht uur per week ondersteuning krijgt van een mantelzorger. Daarnaast moet de zorgvragende een zelfstandig wonend inwoner van Culemborg zijn die met een langdurige beperking verzorgd en ondersteund wordt. Zorg die nodig is voor het dagelijks functioneren van die inwoner en/of deelname aan de samenleving. 

De zorgvrager kampt op het moment van aanvraag óf al langer dan een jaar met de beperking, óf een half jaar met een prognose van minstens nog een half jaar. De hulp van de mantelzorger gaat verder dan de zogenaamde ‘gebruikelijke’ hulp die redelijkerwijs van mensen uit de sociale (familie)kring van iemand mag worden verwacht.

Zorgvragers kunnen een mantelzorgcompliment uitdelen aan hun mantelzorger als deze voldoet aan bovenstaande omschrijving. Daarnaast mag de aanvrager in 2020 nog geen andere aanvraag hebben ingediend, en mag de mantelzorger niet eerder een mantelzorgcompliment in 2020 hebben ontvangen. Alle aanvragen worden beoordeeld op deze voorwaarden.

Om ervoor te zorgen dat de complimenten echt daar komen waar ze bedoeld zijn, kan het Steunpunt Mantelzorg om extra informatie of onderbouwing vragen. Het niet kunnen leveren van deze extra informatie kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag. Acht weken na het indienen van de aanvraag volgt een beslissing.


Aanvraag
De aanvraag kan tot uiterlijk 31 december 2020 via onderstaand aanvraagformulier worden ingediend bij het Steunpunt Mantelzorg.

Wij adviseren u om, voor het invullen van de formulieren, de uitgebreide toelichting goed door te nemen. Deze kunt u hieronder downloaden. Ook kunt u de formulieren opvragen bij het Steunpunt Mantelzorg/ElkWelzijn, Meerlaan 22 Culemborg . tel: 0345-51 52 27

De uitbetaling van de mantelzorgcomplimenten 2020 zal vanaf 1 maart gaan lopen.

Let op: Als u in 2019 het mantelzorgcompliment heeft ontvangen moet het voor 2020 opnieuw aangevraagd worden.

 

Download de nadere toelichting voor het Mantelzorgcompliment

Download het AANVRAAGFORMULIER voor het mantelzorgcompliment 2020