Jongeren

In beide wijken van Culemborg is er voor jongeren een ruimte om bij elkaar te komen. De bedoeling is dat jongeren er zelf initiatieven nemen voor leuke of leerzame activiteiten met elkaar. De jeugdwerker en wijkcoaches van ElkWelzijn zijn aanwezig en ondersteunen jongeren bij het organiseren van deze activiteiten. Het bezoeken van de jongerenruimte is gratis en jongeren hoeven zich niet aan te melden of lid te worden.

Er zijn op verschillende avonden open inloopuren (zie activiteitenoverzicht) waar jongeren vanaf 15 jaar welkom zijn. Op andere momenten is er speciale openstelling voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Als jongeren zich er zelf voor inzetten kan er ook in de vakantieperiode gebruik gemaakt worden van de jongerenruimte, of tijdens bijzondere momenten in het jaar, zoals bijvoorbeeld Oudjaarsnacht. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er op woensdagmiddag open kinderactiviteiten die door vrijwilligers en ouders worden georganiseerd.

 
Salaamander - Heimanslaan 2 (ingang aan de achterzijde).
Open inloop vanaf 15 jaar: woensdag, vrijdag en zondag 19-21 uur. Inloop voor 12-15 jaar op vrijdag 15.30 – 17.30 uur.
Contactpersoon: Jaouad Aamri - 06 83522431 - JAamri@elkwelzijn.nl

 
De Treffer - Otto van Reesweg (naast de Crumgarage)
Open inloop vanaf 15 jaar: dinsdag, donderdag en zondag 19.00-21.00 uur. Inloop voor 12-15 jaar op dinsdag 15.30 – 17.30 uur.
Contactpersoon: Fouad Boujloud - 06 51524672 - FBoujloud@elkwelzijn.nl

Inloop speciaal voor meiden op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur (vanaf 13 jaar) en op donderdag van 15.30–17.30u (tot 12 jaar).
Contactpersoon: Saïda Boukayoua – 0683524878 - SBoukayoua@elkwelzijn.nl

De tijden kunnen vanwege een andere activiteit incidenteel afwijken. U kunt altijd contact opnemen met de contactpersoon van de activiteit.

De jeugdwerker en wijkcoaches zijn ook veel in de wijken in contact met jongeren en kinderen. Op sommige pleintjes bieden zij, samen met buurtbewoners en ouders, in de zomerperiode begeleiding bij het spelen op de pleintjes (zie activiteitenoverzicht). In de winter gebeurt dit in een sporthal of gymzaal.

Als er groepjes jongeren ‘hangen’ op straat, dan gaan de jeugdwerker en wijkcoaches van ElkWelzijn  met hen in gesprek om ze beter te leren kennen . Hangen hoeft geen probleem te zijn, maar geeft soms ook overlast. In dat geval kan de jeugdwerker of wijkcoach de brug zijn tussen bewoners die overlast ervaren en de jongeren. ElkWelzijn werkt nauw samen met de scholen voor voortgezet onderwijs. Onder de noemer van de Brede School VO is er speciale aandacht voor talentontwikkeling van jongeren buiten de schooltijden. Dit is altijd op basis van de behoefte van jongeren zelf en dat zij hierin zoveel mogelijk zelf organiseren. Ook is er vanuit de Brede School aandacht voor empowerment van jongeren (zie Diamant) en thema’s die te maken hebben met burgerschap en loopbaanperspectief.

ElkWelzijn biedt jongeren individuele hulp en ondersteuning als ze er even zelf niet meer uitkomen. Zie hiervoor jongerenwerk op maat.

In de groepen 7/8 van de basisscholen bieden we empowermenttrainingen aan. Ook is er het project Coach4You, waarbij vrijwillige coaches de overstap naar het voortgezet onderwijs begeleiden.

De gemeente Culemborg doet mee aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, zodat ook ouders die het niet kunnen betalen hun kinderen kunnen laten sporten of meedoen aan muziek of dans. Aanvragen kunnen ook via wijkcoaches of jeugdwerker van ElkWelzijn gedaan worden.

 

Vrijwilligersvacatures

Uitgebreid zoeken