Jongeren

Alle Culemborgse jongeren van 12 jaar en ouder zijn van harte welkom om de komende weken de nieuwe jongerenruimte bij ElkWelzijn te bekijken. Vanaf 4 juli gaan de deuren open. Kom vrijblijvend langs, alleen of met vrienden, en bekijk wat er allemaal mogelijk is. Het is dé plek waar jongeren in Culemborg andere jongeren kunnen ontmoeten en waar ze samen iets kunnen organiseren. De jongerenwerkers van ElkWelzijn helpen je daarbij.

Tot nu toe waren er in Culemborg twee jongerenruimten: de Treffer in Achter de Poort en de Salaamander in Terweijde. Beide ruimten gaan nu dicht en de nieuwe ruimte bij ElkWelzijn aan de Meerlaan 22 gaat open. Er is een eigen ingang voor de jongerenruimte links aan de achterkant van het pand bij de grote parkeerplaats. De komende tijd gaan jongeren zelf aan de slag met het interieur van de jongerenruimten. Vind je het leuk om mee te denken en helpen met verven en inrichten? Dan ben je van harte welkom!

Tijdens de zomervakantie is het jongerenwerk gewoon bereikbaar voor jongeren. Heb je een idee of plan voor een activiteit in de wijk of in de jongerenruimte? Bel dan met het jongerenwerk via 06 – 53 11 35 54, een appje sturen kan ook. Na de zomervakantie wordt de jongerenruimte officieel geopend en starten we met nieuwe openingstijden.

 

De jeugdwerker en wijkcoaches zijn ook veel in de wijken in contact met jongeren en kinderen. Op sommige pleintjes bieden zij, samen met buurtbewoners en ouders, in de zomerperiode begeleiding bij het spelen op de pleintjes (zie activiteitenoverzicht). In de winter gebeurt dit in een sporthal of gymzaal.

 Als er groepjes jongeren ‘hangen’ op straat, dan gaan de jeugdwerker en wijkcoaches van ElkWelzijn  met hen in gesprek om ze beter te leren kennen . Hangen hoeft geen probleem te zijn, maar geeft soms ook overlast. In dat geval kan de jeugdwerker of wijkcoach de brug zijn tussen bewoners die overlast ervaren en de jongeren. ElkWelzijn werkt nauw samen met de scholen voor voortgezet onderwijs. Onder de noemer van de Brede School VO is er speciale aandacht voor talentontwikkeling van jongeren buiten de schooltijden. Dit is altijd op basis van de behoefte van jongeren zelf en dat zij hierin zoveel mogelijk zelf organiseren. Ook is er vanuit de Brede School aandacht voor empowerment van jongeren (zie Diamant) en thema’s die te maken hebben met burgerschap en loopbaanperspectief.

In de groepen 7/8 van de basisscholen bieden we empowermenttrainingen aan. Ook is er het project Coach4You, waarbij vrijwillige coaches de overstap naar het voortgezet onderwijs begeleiden.

De gemeente Culemborg doet mee aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, zodat ook ouders die het niet kunnen betalen hun kinderen kunnen laten sporten of meedoen aan muziek of dans. Aanvragen kunnen ook via wijkcoaches of jeugdwerker van ElkWelzijn gedaan worden.

 

Vrijwilligersvacatures

Uitgebreid zoeken