Jeugdsportfonds en - cultuurfonds

Wanneer hun ouders het financieel niet op kunnen brengen om hun kind naar een sportclub, muziekschool, tekenclub te laten gaan heeft ElkWelzijn 3 intermediairs die voor kinderen kunnen bemiddelen die graag zouden willen sporten of iets met muziek, theater of kunst willen doen.

SPORTEN
Het jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en vergoeden de sportspullen.

Wie komen in aanmerking?
Een kind komt in aanmerking voor een bijdrage als het voldoet aan de criteria van het Jeugdsportfonds dat actief is in de (woon)omgeving van het kind. Het bedrag dat het fonds vergoedt is € 225,- per kind per jaar (dit bedrag is inclusief € 25,- administratiekosten).

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Het fonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?
Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht of jeugdhulpverlener. Neem contact op met een Jeugdsportfonds in uw omgeving zij kunnen u in contact brengen met een intermediair.
Wat voor gegevens heeft een intermediair nodig om een aanvraag in te dienen?
•de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum);
•de gegevens van de sportvereniging (naam, adres, rekeningnummer, emailadres van de penningmeester van de club) en/of gegevens sportwinkel.
•duidelijk omschreven motivatie waarom u als ouder de contributie en of aanschaf van de sportspullen niet voor uw kind kan betalen. Dit laatste moet u kunnen aantonen.
•Uw aanvraag wordt beoordeeld door een consulent van het fonds in uw omgeving
•Na goedkeuring van de aanvraag door de consulent ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de club een bevestiging.
•Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag van de contributie op rekening van de club.
•Na ontvangst van de factuur van de winkel waar de sportspullen moeten worden aangeschaft stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag op rekening van de winkel.
•Wilt u sportspullen aanschaffen via Perry- of Aktiesport, geeft u dit dan door aan de intermediair. In dit geval ontvangt u via de intermediair een waardebon, die u kunt gebruiken bij een van de winkels bij u in de buurt.
Nadat het fonds de contributie heeft overgemaakt verwachten zij dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club.

MUZIEK, TONEEL & KUNST
Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.
Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening
De kinderen of hun ouders kunnen niet zelf geld aanvragen voor de lessen. De aanvragen worden gedaan door bijvoorbeeld de leerkracht, de juf of meester van het kind, of de maatschappelijk werker die het gezin kent. Deze professionele krachten uit het onderwijs of de jeugdzorg doen dus de aanvraag voor het kind én ze schetsen de financiële situatie van het gezin.
Het Jeugdcultuurfonds werkt volgens dezelfde methode als het Jeugdsportfonds ( zie hierboven)

De intermediairs van ElkWelzijn zijn:
Ahmed Bensaddik: abensaddik@elkwelzijn.nl
Jaoud Aamri: jaamri@elkwelzijn.nl
Alice Versluis:  aversluis@elkwelzijn.nl
Telefoon: 0345 515227

U kunt ook op de website kijken van beide fondsen: www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl