Diamant

Diamant: Identiteit en weerbaarheidstraining voor jongeren  (14-18 jaar)

Jongeren die opgroeien tussen twee culturen hebben voortdurend te maken met wisselende normen en waarden. Op school zeggen ze iets anders dan thuis en thuis zeggen ze weer iets anders dan op straat.

Naast de puberteit, komt er dus meer op deze jongeren af, wat o.a. kan leiden tot een identiteitscrisis en spanningen binnen de eigen omgeving. In de training Diamant leren jongeren beter met deze situaties om te gaan. 

Vier modules
De groepstraining bestaat uit vier modules. De eerste module richt zich op de achtergrond van de deelnemers: waar kom je vandaan en welke invloed heeft die achtergrond op je leven van nu? In deze module leren jongeren niet langer te denken vanuit wij, maar vanuit ik. Zo worden ze zich bewust van hun eigen gedachten en gevoelens.

De tweede module gaat over morele oordeelsvorming. Jongeren denken vaak zwart wit. Daarom leren ze in deze module om naar elkaar te luisteren en te onderbouwen wat ze zelf van iets vinden. Die ervaring kunnen ze gebruiken in de derde module, want daarin staat conflicthantering centraal. In deze module leren de jongeren hoe om te gaan met conflicten.

De vierde module is een eindopdracht waarin de deelnemers een maatschappelijke opdracht uitvoeren. Wie de training met goed gevolg afrondt, krijgt een certificaat.

Rolmodel
Het project is in 2012 gestart met een succesvolle pilot. Jaarlijks wordt samen met de VO scholen in Culemborg gestart met een nieuwe groep deelnemers. Bij de afsluiting leren de deelnemers van hun trainers dat zij vanaf dat moment een rolmodel zijn voor de jongeren om hen heen. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de trainers: Ali Zanzan & Karim Chatouani.

 

Ali Zanzan, T:  0345-515227, E: azanzan@elkwelzijn.nl 
Karim Chatouani, T: 0345-515227, E: kchatouani@elkwelzijn.nl