Coach4you

Coach4you verzorgt persoonlijke begeleiding door vrijwillige, niet professionele coaches voor kinderen uit groep 8 en de brugklas. Vrijwillige coaches zetten zich in om kinderen te begeleiden bij de overstap van basisschool naar middelbare school. De coaches zijn getraind in het omgaan met de vaak lastige situaties in de leefomgeving van het kind. Naast een training is er eens in de acht weken een intervisie moment waarin de coaches hun ervaringen met de andere coaches kunnen uitwisselen.

Coach4you helpt kinderen van wie de basisschool verwacht dat ze het moeilijk zullen krijgen op de middelbare school. Elke vrijwillige coach krijgt een kind toegewezen, waarmee hij een jaar lang elke week anderhalf uur aan het werk gaat. Dankzij de coaching krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, presteren ze beter en vallen ze minder vaak uit. De coaches werken vanuit hun eigen persoonlijke kracht en visie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Alice Versluis, coördinator Coach4you van ElkWelzijn
0345 515227, aversluis@elkwelzijn.nl