Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling        

Ik word gek van die harde muziek bij de buren!
De hond van onze buren blaft de hele dag...
Waarom parkeren ze hun auto altijd bij ons op de stoep?

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen oordeel. Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Waarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen?
U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, rommel in het trappenhuis enzovoort. Voor overlastsituaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen kunt u niet terecht bij buurtbemiddeling. Daarvoor moet u contact opnemen met de politie.

Hoe werkt buurtbemiddelling?

 1. U neemt contact op met buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is. Dat kan via de telefoon: 0345 51 52 27, via e-mail: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl , of via het online (aan)vraagformulier buurtbemiddeling.
 2. Als het conflict bemiddelbaar is, dan vormt de coördinator een team van twee vrijwillige bemiddelaars.
 3. De vrijwilligers komen bij u langs om naar uw verhaal te luisteren.
 4. Zij leggen contact met de buren met wie u de overlast wilt bespreken.
 5. Als beide partijen daarmee instemmen, dan maken de bemiddelaars een afspraak voor een gesprek tussen u en uw buren. Dit gesprek vindt plaats op neutraal terrein en onder begeleiding van de bemiddelaars.
 6. De vrijwilligers sluiten de bemiddeling af met (schriftelijke) afspraken.

Wat zijn de voordelen?
De voordelen van buurtbemiddeling zijn:

 • dat u en uw buren problemen oplossen voordat de situatie uit de hand loopt;
 • dat u in de toekomst prettiger met uw buren kunt omgaan;
 • dat de leefbaarheid in de buurt verbetert.

 Wat zijn de uitgangspunten?

 • Bemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel.
 • Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig.
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Iedereen werkt toe naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
 • Bemiddelingsgesprekken en -afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Buurtbemiddeling is gratis!
Wij verzorgen buurtbemiddeling voor inwoners van Culemborg, West-Betuwe, Gorinchem, Maasdriel, Zaltbommel, Buren, Neder-Betuwe, Tiel, Vijfheerenlanden en Molenlanden. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel verwachten we dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u meewerkt aan die oplossing.

Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt.

Tips
Op www.problemenmetjeburen.nl staan tips, suggesties en mogelijk oplossingen voor burenproblemen. Deze site is een samenwerking van landelijke initiatieven voor Buurtbemiddeling.

Contact
Bel voor informatie, advies of bemiddeling naar een van onze coördinatoren:

Carla Roorda, Linda Franken of Ingrid van Oostwaard
T 0345 51 52 27
E buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl

Of neem contact op via het online (aan)vraagformulier buurtbemiddeling.

Vrijwillige buurtbemiddelaar worden?
ElkWelzijn zoekt vrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. Vrijwilligers krijgen een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken. Buurtbemiddelaar iets voor u?
Stuur Buurtbemiddeling een kort mailtje met uw gegevens, dan nemen wij contact met u op: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl