Burgerinitiatieven

ElkWelzijn stimuleert en ondersteunt sociale initiatieven van Culemborgers. Dat kunnen initiatieven op allerlei gebied zijn, groots of klein. Het begint met een idee of een behoefte aan iets. Vervolgens kan de wijkcoach u verder helpen bij het ontwikkelen van een plan, bijvoorbeeld door u in contact te brengen met anderen die zich betrokken voelen bij het onderwerp. Maar ook bij het vinden van de juiste wegen en organisaties die wellicht nodig zijn. 

Hieronder enkele voorbeelden van sociale burgerinitiatieven in Culemborg:

Opzetten van een trefpunt voor nabestaanden:
ElkWelzijn ondersteunt op dit moment een groep bewoners die zijn gestart met een trefpunt voor nabestaanden:

Wanneer mensen een dierbare verliezen verandert er gevoelsmatig alles in het leven. Dit gaat gepaard met veel verdriet en eenzaamheid. Hoe daarmee om te gaan is niet gemakkelijk. Gelukkig zijn er in de directe omgeving vaak mensen die troost en steun kunnen bieden, maar een extra steuntje in de rug kan fijn zijn.  Vanag 19 maart 2017 is er een nieuw initiatief: Troost aan de Lek. Een warmtevol trefpunt voor nabestaanden dat elke derde zondag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur bij  elkaar kan komen. Gesprek, luisteren, ontspanning en muziek zullen samengaan, maar de ontmoeting met lotgenoten is het belangrijkste.  Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom! Mochten er nog vragen zijn, kunt u bellen naar de contactpersoon: Marijke van de Sande: 06-57334706. U kunt ook een mailtje sturen naar: info@troostaandelek.nl.

 

Vervolg van het project Levensboeken:
Naast dit idee is ElkWelzijn ook bezig om het project LEVENSBOEKEN een vervolg te geven. Met behulp van ElkWelzijn, het Oranje Fonds en Fonds Sluijterman van Loo hebben zestien ouderen hun leven in kaart laten brengen door een vrijwilliger.

De groep vrijwilligers wil nu zelf aan de slag om een vervolg van dit mooie project tot stand te brengen. ElkWelzijn blijft de groep nog een jaar ondersteunen en helpt de groep met het zoeken naar sponsors en het werven van de ouderen etc.. Mocht u hier een bijdrage aan willen leveren, neem dan contact op met ElkWelzijn 0345 515227

Fietslessen:
Drie vrijwilligers zijn actief in het geven van fietslessen. Zij leren de deelnemers eerst steppen, vervolgens te zitten op het zadel en dan de trappers te gebruiken. Zo leren zij in stapjes zelfstandig te fietsen. Ook de verkeersregels komen aan bod en de dagelijkse fietsroutes die de deelnemers zullen gaan nemen worden in de praktijk geoefend. De vraag naar fietsles is groot. Met name vanuit Vluchtelingen Werk Oost Nederland komen veel aanvragen binnen. De wijkcoach houdt een intakegesprek met de nieuwe deelnemers en regelt de plaatsing. Ook wordt hulp geboden bij de werving van nieuwe vrijwilligers. Verder regelen de vrijwilligers alles zelfstandig. Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de begeleiding van de lessen. Heeft u hier interesse in? Dan kunt u contact opnemen met wijkcoach Jolanda van ElkWelzijn, 0345 515227.

Zwemmen voor vrouwen:
Een groep allochtone vrouwen kwam bij de wijkcoach met de vraag of het mogelijk zou zijn bij het nieuwe zwembad De Waterlinie een uur zwemles en een uur recreatief zwemmen speciaal voor vrouwen te organiseren. De wijkcoach is samen met deze vrouwen nagegaan hoe groot de behoefte is onder de vrouwen in Culemborg. Er bleek veel vraag naar te zijn. Een van de vrouwen is daarom samen met de wijkcoach langs gegaan bij het zwembad en in gesprek gegaan met de coördinator van de zwemlessen. We bespraken met elkaar de voorwaarden die van beiden kanten gesteld werden en hoe we oplossingen konden vinden om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen. Heeft u interesse in zwemles voor vrouwen of wilt u wellicht iets betekenen als vrijwilliger, neem dan contact op met wijkcoach Jolanda van ElkWelzijn, 0345-515227

 

Vrijwilligersvacatures

Uitgebreid zoeken