Beleidsdocumenten

Jaarbericht ElkWelzijn 2016: In dit jaarbericht leest u meer over ons werk en het effect daarvan. Het geeft een mooi overzicht van onze inzet in 2016.

Jaarrekening 2016: hier vindt u een beknopte weergave van ons financiële verslag van afgelopen jaar.

Vrijwilligersbeleid: hier vindt u het beleid m.b.t. de vrijwilligers binnen ElkWelzijn.

Hoofdlijnen beleid Elkwelzijn 2017

Missie visie en kernwaarden

Reglement directeur-bestuurder

Reglement Raad van Toezicht & regeling honorering Raad van Toezicht

Reglement auditcommissie ElkWelzijn

 

 

 

 

Vrijwilligersvacatures

Uitgebreid zoeken