Beleidsdocumenten

Jaarbericht ElkWelzijn 2018: In dit jaarbericht leest u meer over wat ons werk in 2018 betekende voor de mensen in Culemborg.

Jaarrekening 2018hier vindt u een beknopte weergave van ons financiële verslag van afgelopen jaar.

Jaarbericht ElkWelzijn 2017: In dit jaarbericht leest u meer over ons werk en het effect daarvan. Het geeft een mooi overzicht van onze inzet in 2017.

Vrijwilligersbeleid: hier vindt u het beleid m.b.t. de vrijwilligers binnen ElkWelzijn.

Hoofdlijnen beleid ElkWelzijn 2018

Missie visie en kernwaarden

Reglement directeur-bestuurder

Reglement Raad van Toezicht & regeling honorering Raad van Toezicht

Reglement auditcommissie ElkWelzijn