Home

Welkom bij ElkWelzijn, de welzijnsorganisatie van Culemborg!

ElkWelzijn legt verbindingen in de wijken van Culemborg en ondersteunt sociale initiatieven van inwoners van Culemborg. Dat is de basis van ons werk. Wijkcoaches van ElkWelzijn zoeken het contact op met alle wijkbewoners, met jong en oud. Ons streven is dat iedereen in Culemborg kan meedoen. Dat ook mensen die kwetsbaar zijn de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. En dat er sociale samenhang is in de Culemborgse samenleving.

ElkWelzijn is een ondernemende organisatie, die meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij. We doen ons werk in nauwe samenwerking met partnerorganisaties en zijn onderdeel van het sociale wijkteam. Buurtbemiddeling bieden we niet alleen in Culemborg, maar ook in 12 andere gemeenten.

Deze website geeft u informatie over ons werk, en wijst u de weg. Bijvoorbeeld naar nieuw vrijwilligerswerk via de uitgebreide vrijwilligersvacaturebank. Of naar een gezellige koffie-ochtend voor ouderen via het activiteitenoverzicht of het aanbod voor jongeren. Of naar de hulp van onze ouderenadviseur of mantelzorgconsulent.

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en ideeën. Volg ons ook via nieuwsbrieven en op sociale media!